สมุดโน๊ต รับทำสมุดโน๊ต สิ่งพิมพ์ต่างๆ | Portfolio Categories กิจกรรมเพื่อสังคม
722
archive,tax-portfolio_category,term-722,theme-soho,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Archive

Giving’s Day ครั้งที่ 3

ชื่อกิจกรรม : Giving’s Day ครั้งที่ 3   ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดทำซุ้มทางเข้าโรงเรียนบ้านกองม่องทะ แจกอุปกรณ์การเรียน (เครื่องเขียน) และขนมแก่เด็กนักเรียน   วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทางโรงเรียน เนื่องจากบุคลากรได้เล็งเห็นและอยากร่วมกันพัฒนาสถานที่ และบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น   สถานที่ : โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาพิเศษ เกริงสะดา หมู่2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี   ระยะเวลา :...

Read More

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561   ข้อมูลกิจกรรม : วันเด็กถูกจัดขึ้นเพื่อให้เห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเด็กเป็นอนาคตของชาติ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในภายภาคหน้า ในวันเด็กจึงเรียกได้ว่าเป็นวันพิเศษสำหรับเด็กๆวันหนึ่ง ตามสถานที่ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจึงช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมเล่นเกม กิจกรรมสันทนาการ การจับฉลาก แจกของรางวัล ฯลฯ ทั้งนี้ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญและได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยการจัดหาของขวัญ ของรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆต่อไป   วัตถุประสงค์...

Read More

GIVING’S DAY SPECIAL 2 / มกราคม 2560

ชื่อกิจกรรม : GIVING’S DAY SPECIAL 2 / มกราคม 2560   ข้อมูลกิจกรรม : เป็นกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ ซ.สุขสวัสดิ์ 26 บนเนื้อที่กว้างประมาณ 1 ไร่ โดยเพลิงลุกลามบ้านใกล้เคียงอย่างรวดเร็วเนื่องจากบ้านทั้งหมดเป็นไม้ ทางบริษัทจึงนำสิ่งของจำเป็น อาทิเช่น เสื้อผ้า...

Read More

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2560

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2560   ข้อมูลกิจกรรม : กิจกรรมวันเด็กเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ ซึ่งทำให้ผู้ใหญ่ทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กมากขึ้น ทางบริษัทจึงจัดหาของขวัญ ของแจก ของรางวัล ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เด็กๆต่อไป   วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นของขวัญ และของรางวัลให้แก่เด็กๆ ระยะเวลา : – รวบรวมสิ่งของเพื่อบริจาค และทำกิจกรรมกับเด็กๆ 1 สัปดาห์...

Read More

GIVING’S DAY SPECIAL ครั้งที่ 1

ชื่อกิจกรรม :  GIVING’S DAY SPECIAL ครั้งที่ 1   ข้อมูลกิจกรรม :  กิจกรรมนี้เป็นการช่วยเหลือทางโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เนื่องด้วยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ที่บริเวณห้องสมุด  ห้องเก็บอุปกรณ์ดนตรี ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา ห้องเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร และห้องนักการภารโรง ทางเราได้มอบหนังสื่อที่เหมาะแก่การเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียน อุปกรณ์กีฬา พัดลมตั้งพื้นและเงินบริจาคจำนวนหนึ่ง   วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เด็กได้มีอุปกรณ์พร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางโรงเรียนในเบื้องต้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู บุคคลากร   ระยะเวลา : 2 สัปดาห์...

Read More

Giving’s Day ครั้งที่ 1

ชื่อกิจกรรม : Giving’s Day ครั้งที่ 1   ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัทได้ดำเนินการสร้างเรือนเพาะชำ และบริจาคสิ่งของที่โรงเรียนจำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนกับนักเรียนในโรงเรียนได้แก่ บริจาคตู้กดน้ำเย็นและร่มสนามให้กับทางโรงเรียนบ้านบางบ่อ   วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กได้รู้จักเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมรู้แบบทางการเกษตร เพื่อให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังความมีระเบียบมีวินัย และความรับผิดชอบ เพื่อให้เด็กรู้จักการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กได้มีพืชผักไว้ปรุงอาหารสำหรับโครงการอาหารกลางวันเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่สมวัยให้กับเด็ก   สถานที่ : โรงเรียนบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 5 บ้านบางบ่อ ตำบล บางแก้ว อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม...

Read More

อิ่มท้องน้องหนู

ชื่อกิจกรรม : อิ่มท้องน้องหนู ข้อมูลกิจกรรม : กิจกรรมการบริจาคของใช้และอาหาร ขนม ให้กับเด็กเล็กในมูลนิธิดวงประทีป มอบเครื่องใช้ต่างๆ เสื้อผ้า ของเล่นเด็ก อุปกรณ์กีฬา เลี้ยงอาหาร มอบทุนสำหรับเด็ก วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาให้กับเด็กที่ขาดโอกาส และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อเด็กๆ สามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ระยะเวลา : 1 วัน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 สถานที่ : มูลนิธิดวงประทีป ศูนย์กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ...

Read More

ส่งต่อความสุขให้น้องๆ

ชื่อกิจกรรม :  ส่งต่อความสุขให้น้องๆ ข้อมูลกิจกรรม :   กิจกรรมการช่วยเหลือเด็กเล็กทางภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อบริจาคของใช้ ขนม ของเล่นและอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญ จัดเลี้ยงอาหาร มอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัยและเด็ก วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการสนับสนุนทางโรงเรียนที่ขาดแคลนในเรื่องทรัพยากรและทุนทรัพย์ และช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการพัฒนา สามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ระยะเวลา : 1 วัน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 สถานที่ :  โรงเรียนบ้านลังกา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รายละเอียด...

Read More