สมุดโน๊ต รับทำสมุดโน๊ต สิ่งพิมพ์ต่างๆ | Portfolio Categories Giving’s Day
719
archive,tax-portfolio_category,term-givings-day,term-719,theme-soho,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Archive

Giving’s Day Special 4

ชื่อกิจกรรม: Giving’s Day Special 4   ข้อมูลกิจกรรม: ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนกระเป๋าผ้าเพื่อบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลหนองกี่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุงขี้หนู เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก   วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และสนับสนุนการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ร่วมสร้างจิตสำนึกให้คนรักษ์โลกมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาขยะจากพลาสติกอีกทางหนึ่ง   สถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุงขี้หนู เลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210   ระยะเวลา : เริ่มทำกิจกรรม...

Read More

Giving’s Day Special 3

ชื่อกิจกรรม : Giving’s Day Special 3   ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนกระเป๋าผ้าเพื่อบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลหนองกี่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุงขี้หนู เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก   วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และสนับสนุนการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ร่วมสร้างจิตสำนึกให้คนรักษ์โลกมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาขยะจากพลาสติกอีกทางหนึ่ง   สถานที่ : โรงพยาบาลหนองกี่ เลขที่ 124 ถนนโชคชัย-เดชอุดม...

Read More

Giving’s Day ครั้งที่ 3

ชื่อกิจกรรม : Giving’s Day ครั้งที่ 3   ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดทำซุ้มทางเข้าโรงเรียนบ้านกองม่องทะ แจกอุปกรณ์การเรียน (เครื่องเขียน) และขนมแก่เด็กนักเรียน   วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทางโรงเรียน เนื่องจากบุคลากรได้เล็งเห็นและอยากร่วมกันพัฒนาสถานที่ และบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น   สถานที่ : โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาพิเศษ เกริงสะดา หมู่2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี   ระยะเวลา :...

Read More

Giving’s Day ครั้งที่ 2

ชื่อกิจกรรม : Giving’s Day ครั้งที่ 2   ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อบริจาคสิ่งของให้กับทางโรงพยาบาลอุ้มผาง ที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาโรคกับทางโรงพยาบาลอยู่ตลอดทั้งปีได้แก่ ยาเวชภัณฑ์ ผ้าสำสี แพมพิสสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย ผ้าอ้อม ถุงเท้า เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าผู้ใหญ่ เป็นต้น   วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอุ้มผาง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในชนบทถิ่นทุรกันดานให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทถิ่นทุรกันดานให้ดีขึ้น   สถานที่ :...

Read More

GIVING’S DAY SPECIAL ครั้งที่ 1

ชื่อกิจกรรม :  GIVING’S DAY SPECIAL ครั้งที่ 1   ข้อมูลกิจกรรม :  กิจกรรมนี้เป็นการช่วยเหลือทางโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เนื่องด้วยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ที่บริเวณห้องสมุด  ห้องเก็บอุปกรณ์ดนตรี ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา ห้องเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร และห้องนักการภารโรง ทางเราได้มอบหนังสื่อที่เหมาะแก่การเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียน อุปกรณ์กีฬา พัดลมตั้งพื้นและเงินบริจาคจำนวนหนึ่ง   วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เด็กได้มีอุปกรณ์พร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางโรงเรียนในเบื้องต้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู บุคคลากร   ระยะเวลา : 2 สัปดาห์...

Read More

Giving’s Day ครั้งที่ 1

ชื่อกิจกรรม : Giving’s Day ครั้งที่ 1   ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัทได้ดำเนินการสร้างเรือนเพาะชำ และบริจาคสิ่งของที่โรงเรียนจำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนกับนักเรียนในโรงเรียนได้แก่ บริจาคตู้กดน้ำเย็นและร่มสนามให้กับทางโรงเรียนบ้านบางบ่อ   วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กได้รู้จักเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมรู้แบบทางการเกษตร เพื่อให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังความมีระเบียบมีวินัย และความรับผิดชอบ เพื่อให้เด็กรู้จักการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กได้มีพืชผักไว้ปรุงอาหารสำหรับโครงการอาหารกลางวันเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่สมวัยให้กับเด็ก   สถานที่ : โรงเรียนบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 5 บ้านบางบ่อ ตำบล บางแก้ว อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม...

Read More