สมุดโน๊ต รับทำสมุดโน๊ต สิ่งพิมพ์ต่างๆ | โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดี (ปี 2561)
22597
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-22597,theme-soho,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดี (ปี 2561)

ABOUT THIS PROJECT

ชื่อกิจกรรม : โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดี (ปี 2561)

 

ข้อมูลกิจกรรม :  กิจกรรมนี้เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนบุตรของพนักงานประจำ บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีจนถึงดีเยี่ยม ทางบริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนด้วยทุนการศึกษาตามที่มาตรฐานของบริษัทฯกำหนดไว้ในแต่ละระดับของการศึกษาที่บุตรของพนักงานประจำบริษัทกำลังศึกษาอยู่

 

วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่เด็กและครอบครัว

2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น

3. เพื่อกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา

 

ระยะเวลา : เมษายน 2561 หลังประกาศผลสอบปลายภาคเรียน

 

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด เลขที่ 2 ซอย ประชาอุทิศ 9 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ราษฏร์บูรณะ เขต ราษฏร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด บริษัท เดินด้าย จำกัด บริษัท บัดดี้ เอฟโวลูชั่น และบริษัท ไนน์ ไนล์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด มีนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษา มอบให้กับนักเรียนซึ่งเป็นบุตรของพนักงานที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป ในชั้นอนุบาล – ประถม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลการเรียนดีถึงดีเยี่ยม ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถม, มัธยมต้น – มัธยมปลาย, ปวช.-ปวส. และระดับปริญญาตรี โดยเงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดี จะแบ่งไปตามระดับการศึกษา ทั้งนี้การมอบทุนการศึกษา นับเป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมที่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการเพิ่มเติมจากกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านการศึกษา

 

ชื่อ : เด็กหญิง พิชชาภา ชูสิน (น้องเฟิร์ส)

เกรดเฉลี่ย : 3.95

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1 (โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา)

CATEGORY:
กิจกรรมบริษัท, กิจกรรมสวัสดิการ