สมุดโน๊ต รับทำสมุดโน๊ต สิ่งพิมพ์ต่างๆ | Privacy Policy
23390
page-template-default,page,page-id-23390,theme-soho,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ท่านสามารถเลือกชมเว็บไซต์ หรือค้นหาสินค้าและบริการต่างๆของบริษัท โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์
หากท่านต้องการรับข้อมูลหรือราคา ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เรากำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารหรือข้อมูลโดยส่งอีเมล์มายัง lineagebloom@gmail.com

 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า

ทางบริษัทจะมีการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าโดยการขอหนังสือรับรองบริษัทหรือ ภพ.20 เพื่อตรวจสอบชื่อและที่อยู่ก่อนเก็บข้อมูลลูกค้าลงระบบ เมื่อลูกค้าส่งข้อมูลมายังทางบริษัท  ทั้งทาง email หรือทางเว็บไซต์

 

การแก้ไขข้อมูลลูกค้า

เมื่อข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกต้อง สามารถส่งเอกสารรับรองบริษัท เพื่อทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลมายังทาง E-mail : lineagebloom@gmail.com

ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.lineagebloom.com จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น และข้อมูลของลูกค้าจะไม่ได้ถูกนำไปใช้ หรือนำไปใช้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรงหากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปที่ ผ่านกระบวนการทางหน้าเว็บไซต์
-ชื่อ-นามสกุล
-เบอร์โทรศัทพ์  หรือ  E-mail
ให้กับเว็บไซต์บริษัท ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆของท่าน แก่เว็บไซต์บริษัท เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับและจะปฎิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ จะถูกเก็บรวบรวมและเก็บรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เราและท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งอีเมล์มาหาเรา เราจะเก็บเนื้อหาในอีเมล์เพื่อความจำเป็นในการติดตามผลและติดต่อท่านเท่านั้น

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ทางบริษัทฯ จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติเว้นแต่ท่านได้อนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
เว๊บไซต์ www.lineagebloom.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อขายสินค้ากับเราดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
-ใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสและได้มีการอัพเดทสม่ำเสมอ
-ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
-ในกรณีมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อมาที่อีเมล์ lineagebloom@gmail.com
หรือ 02-428-3728