สมุดโน๊ต รับทำสมุดโน๊ต สิ่งพิมพ์ต่างๆ | Giving’s Day ครั้งที่ 3
22661
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-22661,theme-soho,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Giving’s Day ครั้งที่ 3

ABOUT THIS PROJECT

ชื่อกิจกรรม : Giving’s Day ครั้งที่ 3

 

ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดทำซุ้มทางเข้าโรงเรียนบ้านกองม่องทะ แจกอุปกรณ์การเรียน (เครื่องเขียน) และขนมแก่เด็กนักเรียน

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทางโรงเรียน เนื่องจากบุคลากรได้เล็งเห็นและอยากร่วมกันพัฒนาสถานที่ และบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

 

สถานที่ : โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาพิเศษ เกริงสะดา หมู่2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

 

ระยะเวลา : 20 มิ.ย. 2560 ประชุมเลือกสถานที่ และกิจกรรมการที่จะให้การช่วยเหลือ

1 สิงหาคม – 14 กันยายน 2560 จัดทำสลาก เพื่อจัดหาเงินทุน และดำเนินการก่อสร้างซุ้มทางเข้าโรงเรียน โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้ดำเนินการส่งมอบให้กับทางโรงเรียนบ้านกองม่องทะ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561

 

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด พร้อมบริษัทในเครือ ได้จัดกิจกรรมคืนประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า Giving’s Day ครั้งที่ 3 กิจกรรมครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษา ในการพัฒนาสถานที่ให้มีความพร้อม ซึ่งโรงเรียนเป็นทั้งแหล่งให้ความรู้และเป็นศูนย์รวมแก่เด็กๆและชาวบ้านในชุมชนบริเวณนั้น โดยโรงเรียนบ้านกองม่องทะเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองค่อนข้างมาก และการเดินทางเข้า-ออกไม่สะดวก โดยเฉพาะหน้าฝน  โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ อ.1 – ป.6 มีนักเรียนจำนวน 35 คน ครูจำนวน 2 คน (ใช้โซล่าเซล ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ น้ำดื่มใช้การต้มน้ำจากประปาภูเขา) ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีบริษัทได้เริ่มจำหน่ายสลาก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 14 กันยายน 2560 ได้รวบรวมเงินที่ได้จากผู้ร่วมสนับสนุนจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อสร้างซุ้มทางเข้าโรงเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน และขนมตามความประสงค์ของทางโรงเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้ดำเนินการส่งมอบซุ้มทางเข้าให้กับทางโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561

CATEGORY:
Giving's Day, กิจกรรมบริษัท, กิจกรรมเพื่อสังคม