สมุดโน๊ต รับทำสมุดโน๊ต สิ่งพิมพ์ต่างๆ | Portfolio Categories กิจกรรมบริษัท
718
archive,tax-portfolio_category,term-718,theme-soho,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Archive

Giving’s Day Special 4

ชื่อกิจกรรม: Giving’s Day Special 4   ข้อมูลกิจกรรม: ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนกระเป๋าผ้าเพื่อบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลหนองกี่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุงขี้หนู เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก   วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และสนับสนุนการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ร่วมสร้างจิตสำนึกให้คนรักษ์โลกมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาขยะจากพลาสติกอีกทางหนึ่ง   สถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุงขี้หนู เลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210   ระยะเวลา : เริ่มทำกิจกรรม...

Read More

Giving’s Day Special 3

ชื่อกิจกรรม : Giving’s Day Special 3   ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนกระเป๋าผ้าเพื่อบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลหนองกี่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุงขี้หนู เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก   วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และสนับสนุนการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ร่วมสร้างจิตสำนึกให้คนรักษ์โลกมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาขยะจากพลาสติกอีกทางหนึ่ง   สถานที่ : โรงพยาบาลหนองกี่ เลขที่ 124 ถนนโชคชัย-เดชอุดม...

Read More

โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดี (ปี 2561)

ชื่อกิจกรรม : โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดี (ปี 2561)   ข้อมูลกิจกรรม :  กิจกรรมนี้เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนบุตรของพนักงานประจำ บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีจนถึงดีเยี่ยม ทางบริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนด้วยทุนการศึกษาตามที่มาตรฐานของบริษัทฯกำหนดไว้ในแต่ละระดับของการศึกษาที่บุตรของพนักงานประจำบริษัทกำลังศึกษาอยู่   วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่เด็กและครอบครัว 2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น 3. เพื่อกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา   ระยะเวลา : เมษายน 2561 หลังประกาศผลสอบปลายภาคเรียน   สถานที่...

Read More

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561

ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561 ข้อมูลกิจกรรม :  เนื่องจากทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพ และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรทุกๆคนมีสุขภาพที่ดี หากมีการตรวจสุขภาพประจำทุกๆปีจะทำให้พนักงานทราบถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง และระมัดระวังการรับประทานอาหาร หรือแม้แต่การหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีกันมากยิ่งขึ้น ได้ทำการแบ่งพนักงานไปตรวจเลือดแต่ละสัปดาห์ โดยการเจาะเลือด และตรวจเลือดจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน   วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานหันมาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากยิ่งขึ้น อีกทางหนึ่งเพื่อให้ได้รับคำแนะนำ แนวทางในการดูแลตัวเอง   ระยะเวลา : 4...

Read More

ท่องเที่ยวประจำปี กาญจนบุรี 2561 (กาญละครั้งหนึ่ง)

ชื่อกิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี กาญจนบุรี 2561 (กาญละครั้งหนึ่ง)   ข้อมูลกิจกรรม : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนจากการทำงาน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย และเป็นการเติมพลังในการทำงานตลอดทั้งปี 2561 เป็นการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงานอีกทางหนึ่ง   วัตถุประสงค์...

Read More

Giving’s Day ครั้งที่ 3

ชื่อกิจกรรม : Giving’s Day ครั้งที่ 3   ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดทำซุ้มทางเข้าโรงเรียนบ้านกองม่องทะ แจกอุปกรณ์การเรียน (เครื่องเขียน) และขนมแก่เด็กนักเรียน   วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทางโรงเรียน เนื่องจากบุคลากรได้เล็งเห็นและอยากร่วมกันพัฒนาสถานที่ และบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น   สถานที่ : โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาพิเศษ เกริงสะดา หมู่2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี   ระยะเวลา :...

Read More

ทำบุญบริษัทประจำปี 2561

ชื่อกิจกรรม :  ทำบุญบริษัทประจำปี 2561   ข้อมูลกิจกรรม : ทำบุญเลี้ยงเพลพระภายในวัด จัดทำอาหาร และแจกไอศกรีมแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นและผู้มีจิตศรัทธาที่มาภายในวัด โดยมีผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร จัดเตรียมอาหาร และเครื่องไทยธรรมถวายพระตามลำดับ จากนั้นเจ้าภาพกรวดน้ำรับพร และได้นิมนต์พระสงฆ์มาปะพรมน้ำมนต์ที่บริษัทฯ   วัตถุประสงค์ : เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัท และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรให้มีกำลังใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ และเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง   ระยะเวลา :  1 วัน ในวันเสาร์...

Read More

Big Cleaning Day ปี 2561 ครั้งที่ 1

ชื่อกิจกรรม : Big Cleaning Day ปี 2561 ครั้งที่ 1   ข้อมูลกิจกรรม : เนื่องบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และบริษัทฯในเครือ มีนโยบายในการส่งเสริมสุขลักษณะ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ให้แก่พนักงาน จึงเกิดกิจกรรม...

Read More

กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561   ข้อมูลกิจกรรม : วันเด็กถูกจัดขึ้นเพื่อให้เห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเด็กเป็นอนาคตของชาติ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในภายภาคหน้า ในวันเด็กจึงเรียกได้ว่าเป็นวันพิเศษสำหรับเด็กๆวันหนึ่ง ตามสถานที่ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจึงช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมเล่นเกม กิจกรรมสันทนาการ การจับฉลาก แจกของรางวัล ฯลฯ ทั้งนี้ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญและได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยการจัดหาของขวัญ ของรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆต่อไป   วัตถุประสงค์...

Read More

งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทประจำปี ฉลองวันปีใหม่ 2018

ชื่อกิจกรรม : งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทประจำปี ฉลองวันปีใหม่ 2018   ข้อมูลกิจกรรม : กินเลี้ยงสังสรรค์บริษัทประจำปี เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทได้ผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการจับฉลาก แจกของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน กิจกรรมเล่นเกมตอบคำถาม ทายใจเพื่อนร่วมงานเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเป็นการสร้างความสนุกสนานให้กับพนักงาน ทางบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด...

Read More