สมุดโน๊ต รับทำสมุดโน๊ต สิ่งพิมพ์ต่างๆ | Portfolio Categories กิจกรรมสวัสดิการ
721
archive,tax-portfolio_category,term-721,theme-soho,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Archive

โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดี (ปี 2561)

ชื่อกิจกรรม : โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดี (ปี 2561)   ข้อมูลกิจกรรม :  กิจกรรมนี้เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนบุตรของพนักงานประจำ บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีจนถึงดีเยี่ยม ทางบริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนด้วยทุนการศึกษาตามที่มาตรฐานของบริษัทฯกำหนดไว้ในแต่ละระดับของการศึกษาที่บุตรของพนักงานประจำบริษัทกำลังศึกษาอยู่   วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่เด็กและครอบครัว 2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น 3. เพื่อกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา   ระยะเวลา : เมษายน 2561 หลังประกาศผลสอบปลายภาคเรียน   สถานที่...

Read More

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561

ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561 ข้อมูลกิจกรรม :  เนื่องจากทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพ และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรทุกๆคนมีสุขภาพที่ดี หากมีการตรวจสุขภาพประจำทุกๆปีจะทำให้พนักงานทราบถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง และระมัดระวังการรับประทานอาหาร หรือแม้แต่การหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีกันมากยิ่งขึ้น ได้ทำการแบ่งพนักงานไปตรวจเลือดแต่ละสัปดาห์ โดยการเจาะเลือด และตรวจเลือดจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน   วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานหันมาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากยิ่งขึ้น อีกทางหนึ่งเพื่อให้ได้รับคำแนะนำ แนวทางในการดูแลตัวเอง   ระยะเวลา : 4...

Read More

ท่องเที่ยวประจำปี กาญจนบุรี 2561 (กาญละครั้งหนึ่ง)

ชื่อกิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี กาญจนบุรี 2561 (กาญละครั้งหนึ่ง)   ข้อมูลกิจกรรม : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนจากการทำงาน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย และเป็นการเติมพลังในการทำงานตลอดทั้งปี 2561 เป็นการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงานอีกทางหนึ่ง   วัตถุประสงค์...

Read More

ทำบุญบริษัทประจำปี 2561

ชื่อกิจกรรม :  ทำบุญบริษัทประจำปี 2561   ข้อมูลกิจกรรม : ทำบุญเลี้ยงเพลพระภายในวัด จัดทำอาหาร และแจกไอศกรีมแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นและผู้มีจิตศรัทธาที่มาภายในวัด โดยมีผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร จัดเตรียมอาหาร และเครื่องไทยธรรมถวายพระตามลำดับ จากนั้นเจ้าภาพกรวดน้ำรับพร และได้นิมนต์พระสงฆ์มาปะพรมน้ำมนต์ที่บริษัทฯ   วัตถุประสงค์ : เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัท และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรให้มีกำลังใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ และเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง   ระยะเวลา :  1 วัน ในวันเสาร์...

Read More

Big Cleaning Day ปี 2561 ครั้งที่ 1

ชื่อกิจกรรม : Big Cleaning Day ปี 2561 ครั้งที่ 1   ข้อมูลกิจกรรม : เนื่องบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และบริษัทฯในเครือ มีนโยบายในการส่งเสริมสุขลักษณะ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ให้แก่พนักงาน จึงเกิดกิจกรรม...

Read More

งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทประจำปี ฉลองวันปีใหม่ 2018

ชื่อกิจกรรม : งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทประจำปี ฉลองวันปีใหม่ 2018   ข้อมูลกิจกรรม : กินเลี้ยงสังสรรค์บริษัทประจำปี เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทได้ผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการจับฉลาก แจกของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน กิจกรรมเล่นเกมตอบคำถาม ทายใจเพื่อนร่วมงานเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเป็นการสร้างความสนุกสนานให้กับพนักงาน ทางบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด...

Read More

ฉลองวันคล้ายวันเกิดพนักงาน ปี 2560

ชื่อกิจกรรม : ฉลองวันคล้ายวันเกิดพนักงาน ปี 2560 ข้อมูลกิจกรรม : บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกๆคน โดยจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดร่วมกัน เป็นกิจกรรมเล็กๆภายในบริษัท มีการทานอาหารร่วมกัน การเป่าเค้ก และมอบของขวัญให้กับพนักงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานในการจัดกิจกรรมนี้ วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และเป็นกำลังสำคัญขององค์กร จึงเกิดกิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับพนักงานขึ้น สถานที่...

Read More

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2560

ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2560   ข้อมูลกิจกรรม :  เนื่องจากทางบริษัทต้องการให้พนักงานของบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด ได้รับทราบถึงสุขภาพของตัวเองว่าตอนนี้ สภาพร่างกายของพนักงานแต่ละคนเป็นอย่างไร มีสุขภาพดีมากระดับไหน และจะได้เป็นหนทางในการรักษาตัวหรือป้องกันโรคต่างๆก่อนล่วงหน้าด้วยการเจาะเลือด และนำผลไปตรวจโดยทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ   วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นการสนับสนุนสุขภาพของพนักงานในบริษัทฯทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี หรือถ้าหากใครที่มีแนวโน้มว่าอาจจะกำลังป่วย จะได้รีบรักษาตัวได้ทันท่วงที   ระยะเวลา...

Read More

ท่องเที่ยวประจำปี นครราชสีมา 2017

ชื่อกิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี นครราชสีมา 2017   ข้อมูลกิจกรรม : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด   วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการให้รางวัลกับพนักงานและเป็นการพักผ่อนจากการทำงานให้แก่บริษัทตลอดปี 2. เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป 3. เพื่อให้พนักงานกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับพนักงาน และผู้บริหารกับพนักงาน   สถานที่ : สถานที่แรก ตลาดน้ำทุ่งบัว (ถนนวังน้อย – สระบุรี) สถานที่ 2...

Read More

โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดี 2560

ชื่อกิจกรรม : โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดี   ข้อมูลกิจกรรม :  กิจกรรมนี้เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนบุตรของพนักงานประจำบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีจนถึงดีเยี่ยม ทางบริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนด้วยทุนการศึกษาตามที่มาตรฐานของบริษัทฯกำหนดไว้ในแต่ละระดับของการศึกษาที่บุตรของพนักงานประจำบริษัทกำลังศึกษาอยู่   วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา   ระยะเวลา : เมษายน 2560 หลังประกาศผลสอบปลายภาคเรียน   สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม...

Read More